06.05.2019 11:28

Programul vizitelor de evaluare externă 06.05.2019-10.04.2019)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 06.05.2019-10.05.2019 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

2. Universitatea Politehnică din București

3. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

4. Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

5. Universitatea „Danubius” din Galați

6. Universitatea „Transilvania” din Brașov

7. Universitatea Națională „George Enescu” din Iași

8. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

9. Universitatea din București

10. Universitatea Ecologică din București
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE