08.05.2017 09:43

Programul vizitelor de evaluare externă (08.05.2017-12.05.2017)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 08.05.2017-12.05.2017 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Transilvania” din Brașov

2. Universitatea din București

3. Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

4. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

5. Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara

6. Universitatea din Pitești

7. Universitatea „Spiru Haret” din București

8. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

9. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

10. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Galați

11. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

12. Universitatea „Bioterra” din București

13. Universitatea din Oradea

14. Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” din București

15. Universitatea de Arte din Târgu-Mureș

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE