10.10.2017 11:20

Programul vizitelor de evaluare externă (09.10.2017-13.10.2017)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 09.10.2017-13.10.2017 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea din Craiova

2. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

3. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

4. Universitatea din Petroșani

5. Universitatea „Alexnadru Ioan Cuza” din Iași
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE