11.03.2019 10:37

Programul vizitelor de evaluare externă (11.03.2019-15.03.2019)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 11.03.2019-15.03.2019 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Academia de Studii Economice din București

3. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

4. Universitatea din Craiova

5. Universitatea Politehnica din București

6. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

7. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia

8. Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca

9. Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

10. Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași

11. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE