12.06.2017 09:58

Programul vizitelor de evaluare externă (12.06.2017-16.06.2017)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 12.06.2017-16.06.2017 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Transilvania” din Brașov

2. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

3. Universitatea „Danubius” din Galați

4. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

5. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

6. Universitatea din Oradea

7. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

8. Universitatea „Ovidius” din Constanța

9. Universitatea Națională de Arte din București

10. Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București

11. Universitatea Ecologică din București

12. Universitatea din Craiova

13. Universitatea „Valahia” din Târgoviște

14. Universitatea de Vest din Timișoara

15. Universitatea Politehnica din București

16. Unviersitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

17. Academia Tehnică Militară din București

18. Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași

19. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

20. Academia de Studii Economice din București

21. Universitatea de Arte din Târgu-Mureș
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE