15.05.2017 10:05

Programul vizitelor de evaluare externă (15.05.2017-19.05.2017)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 15.05.2017-19.05.2017 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Transilvania” din Brașov

2. Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

3. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

4. Universitatea „Spiru Haret” din București

5. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

6. Universitatea din Oradea

7. Universitatea „Politehnica” din București

8. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României”  din Timișoara

9. Universitatea „Hyperion” din București

10. Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București

11. Universitatea „Emanuel” din Oradea

12. Universitatea Maritimă din Constanța

13. Asociația Educațională „Avram Iancu” din Cluj-Napoca

14. Unviersitatea de Vest din Timișoara

15. Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE