16.09.2019 09:17

Programul vizitelor de evaluare externă (16.09.2019-20.09.2019)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 16.09.2019-20.09.2019 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Titu Maiorescu” din București

2. Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din București
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE