16.10.2017 09:58

Programul vizitelor de evaluare externă (16.10.2017-20.10.2017)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 16.10.2017-20.10.2017 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Titu Maiorescu” din București

2. Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiești

3. Universitatea „Bioterra” din București

4. Universitatea „Ovidius” din Constanța

5. Universitatea „Vasile Alcsandri” din Bacău

6. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

7. Universitatea „Danubius” din Galați
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE