19.06.2017 10:21

Programul vizitelor de evaluare externă (19.06.2017-23.06.2017)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 19.06.2017-23.06.2017 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

2. Universitatea Politehnica din București

3. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE