22.04.2019 10:42

Programul vizitelor de evaluare externă 22.04.2019-26.04.2019)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 22.04.2019-26.04.2019 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea din Craiova

2. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

3. Universitatea Politehnică din București

4. Universitatea „Vasile Alcsandri” din Bacău

5. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE