22.05.2017 12:00

Programul vizitelor de evaluare externă (22.05.2017-26.05.2017)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 22.05.2017-26.05.2017 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Transilvania” din Brașov

2. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

3. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

4. Universitatea „Politehnica” din București

5. Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș

6. Universitatea din Pitești

7. Universitatea Ecologică din București

8. Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiești

9. Universitatea „Titu Maiorescu” din București

10. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

11. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

12. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați




ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE