24.04.2017 09:07

Programul vizitelor de evaluare externă (24.04.2017-28.04.2017)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 24.04.2017-27.04.2017 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Transilvania” din Brașov

2. Universitatea „Politehnica” din București

3. Universitatea „Ovidius” din Constanța

4. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

5. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

6. Universitatea din Oradea

7. Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiești

8. Universitatea Națională de Arte din București

9. Universitatea „George Bacovia” din Bacău

10. Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș




ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE