25.03.2019 09:57

Programul vizitelor de evaluare externă (25.03.2019-29.03.2019)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 25.03.2019-29.03.2019 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

2. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

3. Universitatea „Vasile Alcsandri” din Bacău

4. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

5. Universitatea din Oradea
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE