27.11.2017 14:45

Programul vizitelor de evaluare externă (27.11.2017-01.12.2017)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 27.11.2017-01.12.2017 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

2. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE