28.11.2019 15:14

Ședința Consiliului ARACIS

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 19.12.2019, au fost analizate și validate 64 programe de studii universitare, dintre care 55 programe de studii universitare de licență, nouă programe de studii universitare de masterat, 37 domenii de studii universitare de masterat și două evaluări instituționale, conform documentului atașat.
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE