29.11.2018 14:57

Ședința Consiliului ARACIS

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 20.12.2018, au fost analizate și validate 26 programe de studii universitare, dintre care 20 programe de studii universitare de licență, cinci programe de studii universitare de masterat, un program pregătitor de limba română, 10 domenii de masterat și o contestație la nivel instituțional, conform documentului atașat.
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE