29.05.2018 10:55

Ședința Consiliului ARACIS

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 28.06.2018, au fost analizate și validate 86 programe de studii universitare, dintre care 67 programe de studii universitare de licență, șapte programe de studii universitare de masterat, un DPPD și 11 programe pregătitoare de limba română, conform documentului atașat.
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE