20.12.2018 15:21

Ședința Consiliului ARACIS

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 31.01.2019, au fost analizate și validate 29 programe de studii universitare, dintre care 25 programe de studii universitare de licență, patru programe de studii universitare de masterat, și 21 domenii de masterat, conform documentului atașat.
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE