27.06.2019 15:31

Ședința Consiliului ARACIS

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 25.07.2019, au fost analizate și validate 54 programe de studii universitare, dintre care 38 programe de studii universitare de licență, 16 programe de studii universitare de masterat și 29 domenii de studii universitare de masterat, conform documentului atașat.
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE