07.11.2017 09:50

Ședința Consiliului ARACIS

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 27.11.2017, au fost analizate și validate 48 programe de studii universitare, dintre care 39 programe de studii universitare de licență, opt programe de studii universitare de masterat și un program de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, conform documentului atașat.
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE