27.11.2017 14:49

Ședința Consiliului ARACIS

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 21.12.2017, au fost analizate și validate 100 programe de studii universitare, dintre care 89 programe de studii universitare de licență, 11 programe de studii universitare de masterat și o evaluare institutională, conform documentului atașat.
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE