22.03.2019 08:40

Ședința Consiliului ARACIS

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 22.04.2019, au fost analizate și validate 37 programe de studii universitare, dintre care 35 programe de studii universitare de licență, două programe de studii universitare de masterat, 38 domenii de studii universitare de masterat și un DPPD conform documentului atașat.
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE