22.10.2019 10:38

Programul vizitelor de evaluare externă (21.10.2019-25.10.2019)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 21.10.2019-25.10.2019 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Spiru Haret” din București

2. Universitatea Creștină „Partium” din Oradea

3. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

4. Universitatea „Valahia” din Târgoviște

5. Universitatea „Hyperion” din București

6. Universitatea din Petroșani
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE