20.11.2017 15:06

Programul vizitelor de evaluare externă (20.11.2017-24.11.2017)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 20.11.2017-24.11.2017 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea din Craiova

2. Universitatea „Titu Maiorescu” din București

3. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

4. Universitatea din Oradea

5. Universitatea de Arte din Târgu-Mureș

6. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

7. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

8. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din BUcurești

9. Universitatea „Hyperion” din București

10. Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

11. Universitatea Tehnică de Construcții din București

12. Universitatea Maritimă din Constanța
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE