22.03.2017 14:47

Anunț de concurs pentru postul de Expert achiziții publice gr. IA (poziția 54 din Statul de funcții al ARACIS)

 

ARACIS, în conformitate cu OUG nr.75/2005 cu modificările și completările ulterioare, anunță scoaterea la concurs a postului vacant de Expert achiziții publice gr. IA (poziția 54 din Statul de funcții al ARACIS).

Postul va fi ocupat cu contract de muncă pe perioadă determinată de 12 luni cu posibilitate de prelungire.

Dosarele de inscriere vor fi depuse la Compartimentul Resurse Umane al ARACIS cu sediul în Bd-ul Mărăști nr. 59 sector 1 București până la data de 21 aprilie 2017 inclusiv orele 14:00.

Accesati link-urile de mai jos pentru mai multe detalii:

Anunț de concurs

Bibliografie

Cerere de înscriere

Informare
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE