22.03.2017 15:48

Anunț de concurs pentru postul vacant de Auditor public intern gr. IA (poziția 66 din Statul de functii al ARACIS)

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS în conformitate cu prevederile OUG nr. 75/2005 cu modificările și completările ulterioare, anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Auditor public intern gr. IA - cu atributii în cadrul Compartimentului audit public intern (poziția 66 din Statul de funcții al ARACIS).

Dosarele de inscriere vor fi depuse la Compartimentul Resurse Umane al ARACIS cu sediul în Bd-ul Mărăști nr. 59 sector 1 București până la data de 21 aprilie 2017 inclusiv, orele 14:00.

Accesati link-urile de mai jos pentru mai multe detalii:

Anunț de concurs

Bibliografie

Cerere de înscriere

Erată

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE