11.12.2017 09:55

Anunț de concurs pentru postul vacant de Inspector de specialitate gr. II

 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS în conformitate cu prevederile OUG nr. 75/2005 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată şi modificată de Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu prevederile art. 12 alin (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al ARACIS, aprobat prin Hotarârea nr.33/26.05.2016 a Consiliului ARACIS şi cu Capitolul II din Hotărârea nr. 268 din 23 martie 2011 cu modificările şi completările ulterioare, anunţă scoaterea la examen a unui post vacant de Inspector de specialitate gr. II – cu atribuţii in cadrul Serviciului relaţii publice, secretariat, registratură şi arhivă (poziţia 45 din Statul de funcţii al ARACIS), în vederea promovarii personalului propriu

Anunț examen cerere de înscriere și bibliografie
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE