18.07.2017 14:50

Anunț de concurs pentru postul vacant de Inspector de specialitate gr II

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS, în conformitate cu OUG nr. 75/2005 cu modificările și completările ulterioare, anunță scoaterea la concurs a postului vacant de Inspector de specialitate gr II din cadrul Serviciului Relații Publice, secretariat, registratură și arhivă (poziția 48 din Statul de funcții al ARACIS), în vederea promovării în funcție.

Dosarele cu actele solicitate vor fi depuse la Compartimentul Resurse Umane al ARACIS cu sediul în B-dul Mărăști nr. 59, sector 1, București, în clădirea Facultății de Îmbunătățiri Funciare din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București până la data de 28 iulie 2017 inclusiv, orele 14:00.

Anunț, Cerere de înscriere și Bibliografie
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE