08.11.2017 13:31

Anunț de concurs - proiect QAFIN

 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învătământul Superior – ARACIS anunță scoaterea la concurs a 3 (trei) posturi contractuale de execuție, temporar vacante, pe perioada determinată de implementare a proiectului „Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate QAFIN”, cod SIPOCA 16 :

 

  • Coordonator raportare comunicare partener (expert, grad IA)
  • Expert management contracte (PJ) și achiziții publice partener (expert, grad IA)
  • Coordonator monitorizare, evaluare și raportare partener (expert, grad IA)

Anunț concurs

Cerere Concurs
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE