22.03.2017 16:25

Anunț de selecție experți (redactor și tehnoredactor)

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), cu sediul în Bdul. Mărăști nr. 59, sector 1, București, cod fiscal 18476245, telefon 021 206 7602, anunță selecția de experți pentru serviciile de redactare și tehnoredactare a articolelor propuse pentru a fi publicate în Revista pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (Quality Assurance Review - QAR).

Dosarele de candidatură se vor depune la Registratura ARACIS din Bdul. Mărăști nr. 59, sector 1, București, în perioada 21 - 31 martie 2017.

Accesati link-ul de mai jos pentru mai multe detalii:

Anunț de selecție experți (redactor și tehnoredactor)

Cerere de înscriere selecție

Rezultate selecție redactori și tehnoredactori

 

 

 

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE