08.12.2017 12:02

Anunț depunere candidaturi pentru completarea posturilor vacante ale reprezentanților studenților în Comisiile permanente de specialitate ale ARACIS

 

În conformitate cu Procedura de selectare și numire a studenților membri în comisiile permanente de specialitate, adoptată de Consiliul ARACIS în data de 28 septembrie 2016, studenții membri în Registrul Național al Evaluatorilor ARACIS pot deveni membri cu drepturi depline în Comisiile permanente de specialitate ale agenției.

În ședința Consiliului ARACIS din data de 26 ianuarie 2017 au fost validați studenții membri în comisiile permanente de specialitate ale ARACIS pentru primul mandat.

 

Astfel, în urma analizei situației studenților membri în comisiile permanente de specialitate ale ARACIS, s-a constatat vacantarea posturilor și necesitatea organizării unui proces de selecție pentru următoarele comisii:

  • C3 - Științe juridice;
  • C6 - Științe economice 1;
  • C13 - Învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă.

Anunț depunere candidaturi

Procedura selectie studenti

Centralizatorul studenților validați

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE