30.07.2018 13:57

Anunț depunere candidaturi pentru ocuparea locurilor disponibile în Comisiile de experți permanenți (de specialitate) ale ARACIS

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 26.07.2018 s-a hotărât scoaterea la concurs a locurilor vacante din cadrul Comisiilor de Experți Permanenți (de Specialitate) ale ARACIS: C1 - Științe exacte și științe ale naturii, C2 - Științe umaniste și teologie, C3 - Științe juridice, C5 - Științe administrative, ale educației și psihologie, C6 - Științe economice (I), C7- Științe economice (II), C8 - Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație fizică și sport, C9 - Științe agricole, silvice și Medicină veterinară, C10 - Științe inginerești (I), C11 - Științe inginerești (II), C12 - Științe medicale, C13 - Învățământ la distanță și cu frecvență redusă.

Mai multe detalii găsiți mai jos:

Procedură de selectare și numire

Anunț depunere candidaturi

Programarea interviurilor pentru selecția membrilor Comisiilor de Experți Permanenți (actualizată)

Lista candidaților înscriși pentru concursul de selecție ca membri permanenți în Comisiile de specialitate ale ARACIS

Dosare sosite la secretariatul ARACIS după expirarea termenul de înscriere

Tabel privind candidatii declarati neeligibili ai Comisiilor de specialitate ale ARACIS (altele decat C3, C8, C10 si C11) - publicat astăzi 21.09.2018 ora 16:00

Rezultatele privind analiza și soluționarea contestațiilor în legătură cu îndeplinirea indicatorilor de eligibilitate

Planificarea interviurilor (urmare a declarării ca eligibili a candidaților care au contestat rezoluțiile comisiilor privind eligibilitatea acestora) - document actualizat și publicat astăzi, 03.10.2018, la ora 09.00

Anunț calendar actualizat la data 11.10.2018 ora 15:30

Lista candidaților propuși de comisiile de selecție pentru comisiile de specialitate ale ARACIS și validați de BEX publicat astăzi 16.10.2018 ora 12:30

Lista noilor membri permanenți în comisiile de specialitate ale ARACIS, aprobați în ședința Consiliului din data de 31 octombrie 2018 - publicat astăzi 01.11.2018 ora 11:30

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE