30.07.2018 13:57

Anunț depunere candidaturi pentru ocuparea locurilor disponibile în Comisiile de experți permanenți (de specialitate) ale ARACIS

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 26.07.2018 s-a hotărât scoaterea la concurs a locurilor vacante din cadrul Comisiilor de Experți Permanenți (de Specialitate) ale ARACIS: C1 - Științe exacte și științe ale naturii, C2 - Științe umaniste și teologie, C3 - Științe juridice, C5 - Științe administrative, ale educației și psihologie, C6 - Științe economice (I), C7- Științe economice (II), C8 - Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație fizică și sport, C9 - Științe agricole, silvice și Medicină veterinară, C10 - Științe inginerești (I), C11 - Științe inginerești (II), C12 - Științe medicale, C13 - Învățământ la distanță și cu frecvență redusă.

Mai multe detalii găsiți mai jos:

Anunț depunere candidaturi

Procedură de selectare și numire
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE