15.11.2018 13:10

Anunț depunere candidaturi pentru ocuparea locurilor disponibile în Comisiile de experți permanenți (de specialitate) ale ARACIS

 

În şedinţa Consiliului ARACIS din data de 31.10.2018 s-a hotărât scoaterea la concurs a locurilor vacante din cadrul Comisiilor de Experţi Permanenţi (de Specialitate) ale ARACIS: C1-Ştiinţe exacte şi ştiinţe ale naturii; C2-Ştiinţe umaniste şi teologie; C3-Ştiinţe juridice; C8-Arte, Arhitectură, Urbanism, Educaţie fizică şi Sport, C9 - Ştiinţe agricole, silvice şi medicină veterinară; C1O-Ştiinţe inginereşti (I); C11-Ştiinţe inginereşti (li); C12-Ştiinţe medicale. Pentru a asigura prezenţa în comisii a unor specialişti care ofere expertiză pe domeniile care aparţin acestora, în Anexa 1 sunt prezentate atât numărul de locuri, cât şi domeniile pentru care se organizează selecţia.

Anunț depunere candidaturi

Anunț în atenția candidaților (publicat în 03.12.2018)




ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE