02.11.2017 13:41

Anunț depunere candidaturi pentru ocuparea locurilor disponibile în Comisiile de Experți Permanenți ale ARACIS - Comisia 4

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 19.10.2017 s-a hotărât scoaterea la concurs a locurilor vacante din cadrul Comisiei 4 - Ştiinţe Sociale, Politice și ale Comunicării de Experți Permanenți (de Specialitate) a ARACIS.

Concursul se derulează în concordanță cu „Procedura de selectare și numire a membrilor cadre didactice în Comisiile de Experți Permanenți (de Specialitate) ai ARACIS” aprobată de Consiliul ARACIS în data de 19.10.2017.

Anunț depunere candidaturi

Procedura de selectie si numire

Programarea interviurilor

Rezultatele concursului de selectie (afișat în 18.12.2017, ora 15.20) validate de BEX

Rezultatele concursului de selecție validate de Consiliu ARACIS (afișat astazi 22.12.2017 ora 13:10)

 

 

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE