19.03.2018 13:55

Anunț promovare personal propriu

 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS, în conformitate cu OUG nr.75/2005 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 87/2006, privind asigurarea calităţii educaţiei, prevederile art. 12 (3) lit.d din Regulamentul de organizare şi funcţionare al ARACIS, aprobat de Hotarârea Consiliului ARACIS nr.8/25.01.2018 şi cu Titlul II din Hotărârea nr. 268 din 23 martie 2011, anunţă examenul de promovare în grad profesional pe un postul vacant de Expert gr IA din cadrul Compartimentului Achiziţii publice (poziţia 55 din Statul de funcţii al ARACIS), în vederea promovării personalului propriu.

Anunț (Nr.1438/16.03.2018)

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE