13.06.2018 10:42

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Lansarea Bazei de date a Rapoartelor de evaluare externă a calității - DEQAR

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), în calitate de partener în proiectul “Baza de date privind rezultatele asigurării externe a calității - DEQAR” (Database of External Quality Assurance Results - DEQAR), coordonat de EQAR - Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, are plăcerea să anunțe lansarea Bazei de date a Rapoartelor de evaluare externă a calității - DEQAR, care vizează creșterea transparenței asigurării calității educaţiei la nivel universitar în ţările Spaţiului European al Învăţământului Superior.

Baza de date DEQAR, disponibilă la adresa: http://www.deqar.eu/, permite unor categorii diverse de utilizatori să identifice dacă o instituție de învățământ superior a fost evaluată extern (la nivel instituțional sau la nivel de programe de studii) în conformitate cu Standardele și liniile directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior (ESG) și totodată să acceseze facil rapoartele de evaluare externă aferente respectivelor evaluări. Un sondaj realizat în anul 2016 la nivel european a relevat faptul că rapoartele de evaluare externă sunt uneori dificil de identificat, mai ales atunci când accesarea se face dintr-o alta țară.

Dezvoltarea și lansarea Bazei de date a Rapoartelor de evaluare externă a calității – DEQAR reprezintă o etapă importantă a facilitării accesului la rezultatele evaluărilor externe și a recunoașterii calificărilor din învățământul superior. Proiectul DEQAR marchează totodată aniversarea a 10 ani de la înființarea EQAR, perioadă în care s-a ajuns în prezent la înregistrarea a 43 de agenţii din 25 de ţări. Dintre agenţiile înregistrate, 17, printre care și ARACIS, sunt partenere în proiectul DEQAR.

Versiunea actuală a bazei de date, cu caracter preliminar, include aproximativ 400 de instituții de învățământ superior din Belgia, Croația, Finlanda, România și Spania.

Proiectul DEQAR este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul ERASMUS+. Proiectul este coordonat de EQAR și are ca parteneri 17 agenții de asigurare a calității listate în EQAR, organizații europene importante, precum ENQA - Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, ESU - Uniunea Europeană a Studenților, EUA - Asociația Europeană a Universităților, EURASHE - Asociația Europeană a Instituțiilor de Învățământ Superior și un centru de cercetare din cadrul Universității din Ghent, Belgia.

În perioada următoare, se așteaptă ca baza de date să fie dezvoltată prin contribuția agențiilor de asigurare a calității listate în EQAR, care sunt invitate și încurajate să participe la încărcarea rapoartelor de evaluare externă în baza de date DEQAR. Lansarea bazei de date finale va avea loc în octombrie 2018.

Mai multe informații despre proiectul DEQAR: http://www.aracis.ro/proiecte/deqar/

12 iunie 2018

ARACIS, Biroul Comunicare și Relații Publice

E-mail: office@aracis.ro

Telefon: 021.206.76.32
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE