10.07.2018 11:11

Comunicatul “International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education” – INQAAHE (Aprilie – Iunie 2018)

 

ARACIS are plăcerea să aducă la cunoştinţa publicului interesat de problemele internaţionale ale asigurării calităţii învăţământului superior că a apărut Comunicatul “International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education” - INQAAHE pentru perioada Aprilie - Iunie 2018, care poate fi consultat la adresa http://www.inqaahe.org/sites/default/files/QC2018_Q2.pdf

Menţionăm ca ARACIS este membră a mai multor asociaţii internaţionale ale agenţiilor de asigurare a calităţii, inclusiv INQAAHE. Schimbul de informaţii din cadrul INQAAHE asigură o perspectivă extinsă asupra evoluţiilor din domeniu, inclusiv din ţări din afara Spaţiului European al Învăţământului Superior.
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE