14.03.2017 12:00

Comunicat de presă

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Formarea experților evaluatori: preocupare constantă pentru ARACIS

O nouă sesiune de formare a experţilor evaluatori înscrişi în Registrul Naţional al Evaluatorilor

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) organizează, în perioada 16 - 17 martie 2017, la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, a doua sesiune de formare din anul 2017 a experţilor evaluatori înscrişi în Registrul Naţional al Evaluatorilor ARACIS (RNE ARACIS).

La sesiune vor participa aproximativ 150 de persoane, respectiv experți evaluatori înscriși în RNE ARACIS în intervalul 2014 - 2016, membri ai Comisiilor de experți permanenți de specialitate, studenți evaluatori membri ai Comisiilor de experți permanenți de specialitate, lectori și reprezentanți ai personalului tehnic al ARACIS.

Principalele teme care vor fi prezentate şi dezbătute pe durata acestei sesiuni sunt următoarele:

a.         Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă ale ARACIS: prezentare generală şi compatibilitatea cu noile standarde şi linii directoare europene (ESG 2015);

b.         Evaluarea externă a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior: prezentare generală (scop, proceduri, calendar, mijloace şi instrumente);

c.         Elemente de etică şi conduită pe durata vizitelor de evaluare externă;

d.         Standardele EUR-ACE aplicate la evaluarea externă a programelor de studii din domeniile inginerești: scop, proceduri, instrumente;

e.         Bune practici în evaluarea externă instituțională și a programelor de studii universitare de licență/master.

Prima sesiune de formare a experţilor evaluatori înscrişi în RNE ARACIS a fost organizată în perioada 23 - 24 februarie 2017 la Universitatea "Transilvania" din Brașov, cu participarea a peste 100 de experți evaluatori.

 

14 martie 2017

ARACIS, Biroul Comunicare și Relații Publice

E-mail: office@aracis.ro

Telefon: 021.206.76.32

 

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE