11.03.2019 09:45

În atenția experților evaluatori

 

Conform deciziei BEX din data de 07/03/2019, pentru dosarele de autoevaluare a programelor universitare de licență (autorizare provizorie, acreditare, evaluare periodică) depuse la ARACIS după data de 1 Aprilie 2019, evaluarea se va realiza utilizând pachetele de documente care pot fi accesate la următoarele adrese:

1. Autorizare de funcționare provizorie

-Anexa 3 FV - Autorizare - Aprilie 2019

-Anexa 4 FV - Autorizare - Aprilie 2019

-Anexa 5 FV - Autorizare - Aprilie 2019

-Anexa 6 FV - Autorizare - Aprilie 2019

- Extras PV și Raport comisie de experți permanenți - Autorizare - Aprilie 2019

- Fișa de vizită - Autorizare - Aprilie 2019

- Raport consiliu - Autorizare - Aprilie 2019

- Raport sintetic comisie de vizită - Autorizare - Aprilie 2019

2. Acreditare/evaluare periodică

- Anexa 3 FV - Acreditare și evaluare periodică Licență - Aprilie 2019

- Anexa 4 FV - Acreditare și evaluare periodică Licență - Aprilie 2019

- Anexa 5 FV - Acreditare și evaluare periodică Licență - Aprilie 2019

- Anexa 6 FV - Acreditare și evaluare periodică Licență - Aprilie 2019

- Anexa 7 FV - Acreditare și evaluare periodică Licență - Aprilie 2019

- Extras PV și Raport comisie experți permanenți - Acreditare și evaluare periodică Licență - Aprilie 2019

- Fișa de vizită - Acreditare și evaluare periodică Licență - Aprilie 2019

- Raport Consiliu - Acreditare Licență - Aprilie 2019

- Raport Consiliu - Evaluare periodică Licență - Aprilie 2019

- Raport sintetic Comisie de vizită - Acreditare și evaluare periodică Licență - Aprilie 2019
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE