24.07.2018 14:37

Newsletter-ul “Central and Eastern Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education” – CEENQA (Iulie 2018)

 

ARACIS are plăcerea să aducă la cunoştinţa publicului interesat de dimensiunea internaţională a asigurării calităţii învăţământului superior că a apărut Newsletter-ul Central and Eastern Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education - volumul 8, nr. 1/ Iulie 2018.

Menţionăm ca ARACIS este membră a mai multor asociaţii internaţionale ale agenţiilor de asigurare a calităţii, inclusiv CEENQA. ARACIS a devenit membră cu drepturi depline a CEENQA în anul 2011, deoarece a apreciat că participarea sa la schimbul de bune practici între  agenţiile din zonă şi colaborarea sa cu acestea reprezintă elemente importante atât pentru asigurarea calităţii propriei activităţi, cât şi pentru vizibilitatea rezultatelor sistemului de învăţământ superior din România.

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE