02.04.2018 13:35

Programul vizitelor de evaluare externă 02.04.2018-06.04.2018)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 02.04.2018-06.04.2018 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE