02.05.2018 10:44

Programul vizitelor de evaluare externă (02.05.2018-04.05.2018)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 02.05.2018-04.05.2018 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Valahia” din Târgoviște

 

2. Academia de Studii Economice din București

3. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

4. de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE