03.04.2017 09:24

Programul vizitelor de evaluare externă (03.04.2017-07.04.2017)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 03.04.2017-07.04.2017 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

2. Universitatea din Pitești

3. Universitatea „Transilvania” din Brașov

4. Universitatea „Titu Maiorescu” din București

5. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

6. Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiești

7. Universitatea „Spiru Haret” din București

8. Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca

9. Universitatea din București

10. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

11. Universitatea Politehnica Timișoara

12. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

13. Universitatea din Craiova

14. Universitatea din Oradea
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE