03.06.2019 12:09

Programul vizitelor de evaluare externă (03.06.2019-07.06.2019)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 03.06.2019-07.06.2019 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea din Craiova

3. Universitatea „Ovidius” din Constanța

4. Universitatea din București

5. Universitatea „Transilvania” din Brașov

6. Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași

7. Universitatea „Emanuel” din Oradea

8. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

9. Universitatea din Pitești

10. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

11. Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța

12. Universitatea Creștină „Partium” din Oradea

13. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

14. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

15. Universitatea Ecologică din București

16. Universitatea „Politehnica” din București
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE