03.12.2018 10:04

Programul vizitelor de evaluare externă (03.12.2018-07.12.2018)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 03.12.2018-07.12.2018 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

2. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

3. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

4. Universitatea Creștină „Partium” din Oradea

5. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

6. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași

7. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

8. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE