04.02.2019 09:28

Programul vizitelor de evaluare externă (04.02.2019-08.02.2019)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 04.02.2019-08.02.2019 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea de Ves „Vasile Goldiș” din Arad

2. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

3. Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie din Târgu-Mureș

4. Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE