04.03.2019 11:47

Programul vizitelor de evaluare externă (04.03.2019-08.03.2019)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 04.03.2019-08.03.2019 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Ovidius” din Constanța

2. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

3. Academia de Studii Economice din București

4. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

5. Universitatea de Medicină și Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș

6. Universitatea din Craiova

7. Universitatea Politehnica din București

8. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

9. Universitatea din Oradea

10. Universitatea din Petroșani

11. Universitatea Ecologică din București

12. Universitatea Creștină „Partium” din  Oradea

13. Universitatea de Vest din Timișoara

14. Universitatea din București

15. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași

16. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

17. Universitatea din Pitești

18. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia

19. Universitatea „Valahia” din Târgoviște
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE