05.06.2018 11:00

Programul vizitelor de evaluare externă (04.06.2018-08.06.2018)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 04.06.2018-08.06.2018 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea din Craiova

2. Universitatea Politehnica din București

3. Universitatea „Ovidius” din Constanța

4. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

5. Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiești

6. Universitatea „Valahia” din Târgoviște

7. Universitatea din București

8. Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București

9. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

10. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

11. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

12. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE