04.12.2017 10:49

Programul vizitelor de evaluare externă (04.12.2017-08.12.2017)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 04.12.2017-08.12.2017 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

2. Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București

3. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

4. Universitatea „Ovidius” din Constanța

5. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

6. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

7. Universitatea de Vest din Timișoara

8. Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș

9. Universitatea Politehnica Timișoara

10. Universitatea din Oradea

11. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE