05.02.2018 09:50

Programul vizitelor de evaluare externă 05.02.2018-09.02.2018)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 05.02.2018-09.02.2018 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea de Vest din Timișoara

2. Academia de Studii Economice din București

3. Universitatea „Agora” din Municipiul Oradea

4. Universitatea din Oradea
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE